неделя, 3 октомври 2010 г.

On the Road Again...

Ето че колелото отново се завърта и аз отново съм ученик, отново се опитвам да нося няколко дини под една мишница, отново се задъхвам от работа, отново живея!

Време е да преосмисля приоритетите си, подхода към различните дейности, с които се захващам, организацията си. Всичко е въпрос на организация и стегнат подход към изпълнението на задачите!

Трябва да се науча да си лягам рано! И под 'рано' да не се разбира между 2 и 4 сутринта!
Трябва да се науча да приемам грешките си и да си прощавам.
Трябва да се науча да прощавам и на другите.

Работата може да бъде и удоволствие. Две работи могат да се сливат и по този начин да се изпълняват едновременно. Всичко в природата е свързано, защо да не са и моите работи?

Големите промени могат да се постигнат с множество малки подобрения!